תקנון ותנאי השימוש באתר

תקנון האתר ותנאי שימוש בו


ברוכים הבאים לאתר אוקי דוקי, אתר אינטרנט המציע לציבור אפשרות פרסום של מוצרי יד שניה או מוצרים חדשים. להלן תקנון האתר ותנאי השימוש בו.

 

הקדמה וחלק כללי:

 

  1. אתר "okidoki.co.il" (להלן: 'האתר') מופעל ע"י בעלי האתר ומשמש זירה המקשרת בין מוכרים לקונים, למטרת מכירה ולקניית מוצרים בין אם יד שניה ובין אם מוצרים חדשים, לרשותם של לקוחות ציבור הגולשים באינטרנט, בעיקר לקהל לקוחות פרטי ומזדמן, אך גם ללקוחות עסקיים, כל זאת לפי צרכי הגולשים ובהתאם לאופי השירות הניתן באתר זה.

 

  1. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. כמו כן, בכל מקום בו משתמשים בתקנון זה בלשון יחיד הכוונה גם לרבים.

 

  1. כללי האתר מהווים הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולשים בו לבעלי האתר, הם מגדירים את הוראות הכניסה לאתר, השימוש בו וביצוע הרכישות והתשלום באמצעותו. אם אחד מתנאי תקנון זה אינו מוסכם עליך, הנך מתבקש להימנע מעשיית שימוש כלשהוא באתר.

 

  1. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת הגולש המודעת לקבל את תנאי התקנון ולנהוג לפיו.

 

  1. כל המבצע פעולה באתר או הגולש בו, לרבות גולשי האינטרנט הארעיים, מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם במלואם וללא סייג, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.

 

  1. בעלי האתר רשאים לעשות שנויים באתר או בתוכן של האתר מבלי לתת כל הודעה מראש ו/או התראה מראש לכל צד ג', ולכן על המשתמש/המפרסם לרבות משתמש ארעי ו/ואו כל גולש באתר, לקרוא ולהבין את תקנון האתר במלואו ובעיון כל אימת שהוא נכנס אליו ובכך הוא נותן הסכמתו המלאה וללא סייג להוראותיו ומקבלן באופן מלא.

 

  1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמשים באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמשים באתר ו/או הגולשים בו לבין בעלי האתר ו/או כנגד מי ממפעיליו. בהוראות תקנון זה אין כדי לשלול את הוראות חוקי מדינת ישראל.

 

  1. האתר מכיל בין היתר הסברים, מלל, עיצובים גראפיים, תמונות לדוגמא/להמחשה, כלי תוכנה שונים ומידע אודות מחירים, אפשרויות הזמנה, משלוח וכד'.

 

  1. תכני האתר שייכים לבעלי האתר, שהם בעלי הזכויות המלאות בהם. כל הפצה, העתקה, פרסום או שימוש בתוכן האתר בכל צורה שהיא לרבות העברה לצד ג', פרט לאמור בכללים דלהלן, אסור בהחלט, בין אם מדובר בשימוש חלקי ו/או מלא בתכנים אלו.


  2. בעלי האתר לא יישאו בשום אחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, מחוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר. תיאור המוצרים שבאתר מועלה ע"י משתמשי האתר בלעדית, לכן אין לאתר כל אחריות על תוכנם / נכונותם.

 

השימוש באתר והגבלות הנוגעות לשימוש זה:

 

 

א. כל שימוש בתכני האתר למטרות לא חוקיות אסור בהחלט. הגולש מצהיר שהוא והוא בלבד אחראי לשימוש בתוכן שביצע באתר. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הכתוב באתר יגבר על כל תמונה. פרטי המפרט לרבות תיאור המוצרים, מידע עליהם ומחירם, הינם באחריות המציעים למכירה בלבד. מידע, התכנים, המוצעים לך באתר מוצעים במצבם AS IS והרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך ומסכים לכך.   

 

ב. האתר הינו חופשי לשימוש באופן כללי, אולם חובה על הגולש להירשם לאתר על מנת לבצע מכירה ו/או רכישה.

 

ג. הגולש מצהיר שידוע לו והוא מסכים כי הבעלות על פריט הכלול במשלוח עוברת אליו מיד עם ביצוע ההזמנה והמשלוח של פריט זה. כל הסיכונים של עיכוב ו/או אובדן של המוצר לאחר שנשלח חלים על הגולש.

 

ד. הגולשים באתר נושאים באחריות לבדוק את מחירי השוק של המוצרים אותם הם מעוניינים לרכוש, המחירים המוצעים הינם באחריות מציעי המכירה בלבד. בעלי באתר לא יישאו בכל אחריות לאובדן, נזק, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא. כל שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בעלי האתר לא יהיו אחראים בשום מקרה מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי משתמשי האתר ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים מקנייה/ כל שימוש באתר ו/או בשירותי המציעים למכירה.

 

ה. למשתמשים באתר קיים דירוג (רייטינג) המהווה ממוצע הדירוגים ממשתמשים אחרים. אין לבעלי האתר כל אחריות ו/או כל השפעה על הדירוג הנ"ל והם מסירים אחריות מכל נזק ו/או מכל טענה שיש לכל גורם כלשהו לגבי כך.

 

ו. הגולשים באתר מתחייבים לא להעתיק כל תוכן מתכני האתר, לא לבצע פעולות שיעמיסו על שרתי האתר, לא לעקוף אמצעים טכנולוגיים המותקנים באתר, לא לבצע פעולות שמפריעות לתפקוד האתר וכד'.

 

ז. בעלי האתר אינם אחראים על התכנים המפורסמים באתר ואולם תקנון זה אוסר על פרסום מודעות שאינן חוקיות ו/או פוגעניות בכל דרך. בעלי האתר אף יוכלו לפנות לרשויות המדינה על מנת למנוע המשך פרסום של מודעה, תוך חשיפת פרטי המפרסם. בעלי האתר יכולים במקרים אלו לחסום ו/או להסיר כל מודעה בניגוד לתקנון זה בלא לשאת בכל אחריות לתוצאות עניין זה. בעלי האתר שומרים על זכותם להיפרע מכל גולש העובר על תנאי האתר, לרבות דרך הגשת כתבי תביעות לבתי המשפט המוסמכים.

 

 

תהליך הרכישה:

 


א. תחילה עליכם לבחור את סוג המוצר ו/או השירות בו הינכם מעוניינים. מומלץ לראות את המוצר באתר לפני רכישה ואף לבצע השוואה באתרים אחרים. הגולש מתחייב לנהוג בתום לב בעת הרכישה, כמו גם לאחר הרכישה והאספקה. רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי.

ב. על הגולש למסור נתונים בסיסיים כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי כרטיס אשראי. הגולש צריך לדעת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים פליליים ואזרחיים. בעל האתר ישקלו האם לנקוט אמצעים כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות הגשת תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לבעלי האתר.

ג. הגולש יוכל לשלם עבור המוצר/השירות באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פייפאל. התשלום בכרטיס אשראי יבוצע באמצעות תשלום אחד או בתשלומים בשיטת קרדיט. בעת ביצוע התשלום הלקוח יופנה לעמוד מאובטח באמצעות SSL המקושר לחברת הסליקה.

ד. רכישות בכרטיס אשראי יתבצעו בפועל לאחר אישור חברת האשראי. התחלת הטיפול בהזמנה לרבות קביעת מועדי אספקה תחל רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי. סירוב חברת האשראי לאשר עיסקה יהווה ראייה לביטול העיסקה.

ה. לאחר ביצוע הרכישה בכרטיס אשראי יחויב כרטיס האשראי של הגולש. לאחר אישור חברת האשראי על ביצוע הפעולה, ההזמנה תיקלט. לאחר אימות במערכת הלקוח מופנה חזרה לאתר.

ו. יש להדגיש כי רישום באתר מהווה הסכמה מלאה של הלקוח להיכלל ברשימת הלקוחות של בעלי האתר.

ז. לא יתאפשר כל שנוי או ביטול של הזמנה לאחר חיוב כרטיס האשראי והעברת ההזמנה לביצוע, והגולש יישא בעלויות המלאות של ביצוע ההזמנה לאחר חיוב כרטיס האשראי שלו.

ח. יש להדגיש כי ברכישה באשראי במקרה בו לא אושרה העסקה ע'י חברות האשראי לא יקבל הגולש הודעה מתאימה מנציגי האתר.

ט. רכישה באמצעות פייפאל כפופה לתנאי חברת פייפאל, ובאחריות מציע המכירה ו/או הגולש בלבד.

י.המוצר יסופק כפי שיסוכם בין הצדדים מציע המכירה והרוכש, רק אם התשלום עבורו בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי או פייפאל .

בעלי האתר לא יהיו אחראים למוצרים המועברים על ידי רשויות דואר לרבות רשות הדואר בישראל או בארצות שונות ו/או משלוחים אוויריים או יבשתיים בארצות אלה ולא יהיו אחראיים לכל נזק שיגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה ממעשה או מחדל של גורמים אלה .

יא. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, מציע המכירה לא יוכלו להבטיח שהמוצרים יגיעו למזמין. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת יב. פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או לפי כל דין.

 

ביטולים והחזרות:

 

 

א. בקשה לביטול עסקה תעשה בכתב באמצעות הפקס באמצעות פניה למציעי המכירה לפי כל דין.

 

ב. ביטול עסקה יעשה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

 

ג. יודגש, כי מציעי המכירה הינם האחראים הבלעדיים למוצרים הנמכרים על ידם, על פי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים. בעלי האתר מסירים כל אחריות לעניינים הנ"ל.

 

ד. בכל מקרה של ביטול מודעות לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה מציע המכירה/הגולש זכאי להחזר כספי כלשהו מבעלי האתר והם לא יהיו חייבים לשפות את מציע המכירה בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל הצעה למכירה/שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי כל גורם.

ה. מציעי המכירה/בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל עסקה עם המזמין בהתקיים התנאים הבאים:

(א) אם תימצא כל טעות לרבות כל טעות אנוש בהגדרת המוצר, במחירו, בפרטיו, או כל פרט שגוי אחר בפרסום ו/או הצגת המוצר באתר .

(ב) האתר זיהה מזמין שאינו עומד בתנאי האתר.

(ג) במקרה בו המציעים/בעלי האתר יחליטו לא לאשר עסקה עם גולש מסוים מכל סיבה אחרת, לרבות אם אזל המוצר מהמלאי

 

 

הגבלות האחריות של בעלי האתר:

 

 

א. בעלי האתר לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מגולש/לקוח לרכוש מוצרים.

 

ב. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי מציעי מכירה/ גולשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. מציעי המכירה מתחייבים לא לפרסם מוצרים האסורים לפרסום/מכירה על פי כל חוק.

 

ג. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את השירות על פי שיקול דעתם הבלעדי, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

 

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאים מציעי המכירה/ בעלי האתר להודיע על ביטול הרכישה, ו/או השירות, כולם או מקצתם.

 

ה. בשום מקרה לא יהיו ספקיהם ,בעלי זיכיונותיהם, מנהליהם, עובדיהם או סוכניהם של בעלי האתר אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מאובדן מידע או רווחים, כולל נזקים הנובעים מטעויות, וירוסים, דחייה או שיבוש בשירות. בשום מקרה לא יהיו בעלי האתר אחראים לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות.

 

 

תנאים כלליים נוספים:

 

א. בקיום מקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע מסוג כלשהו יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

ב. בעלי האתר ימנעו ככל האפשר מסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים ו/או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר.

 

ג. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או השרות כפי שהם מופיעים באתר לרבות טעות במחיר המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את בעלי האתר.

 

ד. תמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. התמונות המועלות על ידי מוכרים/ מציעי מכירה הינם באחריותם בלבד.

 

ה. באתר עשויות להימצא קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט, שאינם בבעלות בעלי האתר. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי בעלי האתר, הרי שהקישוריות הללו, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות הנ"ל. אין לייחס לבעלי האתר כל אחריות לגבי הנאמר/המוצג בקישוריות אלו.ו. בעלי האתר ו/או מי מטעמיהם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, או שלא על פי חוק, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד.

 

ז. אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים, שמות מסחריים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן בעלי האתר נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודי לרבות סודות מסחריים והמידע אודות הגולשים באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר.

 

ח. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. רק לבית המשפט המוסמך בקצרין, ישראל תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר  מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הלקוח כנגד בעלי האתר חייבת להיות מובאת בכתב לפניהם, לפני הגשת כל תביעה לבית המשפט.

 

ט. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי בכל עת ע"י בעלי האתר וללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול הדעת הבלעדי של בעלי האתר או מפעיליו.